5 formidabele voordelen die je misloopt als je nog niet inzet op diversiteit op de werkvloer

persoonlijk groeien 2 min

Het is alom bekend dat bedrijven met een divers personeelsbestand niet enkel meer kans hebben om beter te presteren dan andere bedrijven, maar ook gemakkelijker nieuw talent aantrekken. Bedrijven ondervinden echter nog steeds moeilijkheden om een divers personeelsbestand te creëren en te behouden. Het Hays Gender Diversity Rapport toont namelijk aan dat de meerderheid van de respondenten een mannelijke baas heeft.

Volgens het rapport - dat zich focust op vijf belangrijke professionele elementen: ambitie, zelfpromotie, gelijke verloning, carrièremogelijkheden en genderdiversiteitsbeleid – heeft een beleid omtrent genderdiversiteit een positief effect op zowel mannen als vrouwen. Helaas vermeldt 38% van de respondenten geen genderdiversiteitsbeleid te hebben en is 39% niet eens zeker of zijn/haar organisatie er één heeft.

Een genderdiversiteitsbeleid invoeren op de werkvloer heeft verschillende voordelen. De vijf belangrijkste voordelen opgesomd:

1. Het verhoogt positiviteit op de werkvloer

Het rapport toont aan dat genderdiversiteit het gevoel van positiviteit verhoogt voor zelfpromotie, gelijke verloning en carrièremogelijkheden. Werknemers hebben het gevoel dat er meer plaats is voor zelfpromotie en communicatie op de werkvloer en geloven dat ze een gelijke verloning krijgen, onafhankelijk van hun geslacht. Meer zelfzekerheid op vlak van zelfpromotie betekent dat vrouwen gemakkelijker opklimmen, wat voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in hogere functies zorgt.

2. Het moedigt vrouwelijke ambitie aan

Het rapport toont aan dat 50% van de vrouwen en 70% van de mannen ambiëren om een leidinggevende functie te bereiken tijdens hun carrière. Het aantal vrouwen dat deze positie bereikt, is opmerkelijk laag. Vrouwen worden dankzij een genderdiversiteitsbeleid aangemoedigd hun carrière verder te ontwikkelen en plaveien zo de weg voor hun getalenteerde opvolgsters.

3. Het focust op de zelfpromotie van werknemers

Meerdere mannen en vrouwen zijn van mening dat ze weinig tot geen kans krijgen tot zelfpromotie op hun werkplek. Een genderdiversiteitsbeleid, inclusief begeleiding en netwerken, geeft werknemers een platform om hun ambities te laten horen. Op deze manier hebben ze niet enkel het gevoel dat ze werkelijk kunnen opklimmen, maar versterkt ook hun motivatie en voldoening.

4. Het helpt de genderkloof te verkleinen

Hoewel de genderkloof nog steeds aanwezig is op de werkvloer verkleint hij traag maar zeker. Bedrijven die van genderdiversiteit een prioriteit maken, zorgen voor een grotere bewustmaking en bespreekbaarheid van diversiteitskwesties, die anders onbehandeld zouden blijven. Door werk te maken van een genderdiversiteitsbeleid zet een bedrijf zijn werknemers op gelijke voet.

5. Zowel mannen als vrouwen hebben er baat bij

Een genderdiversiteitsbeleid invoeren heeft een positieve impact op zowel mannen als vrouwen. Resultaten van het rapport tonen aan dat respondenten werkzaam in een bedrijf met een dergelijk beleid vaker van mening zijn dat de verloningen voor beide geslachten gelijk zijn. Bovendien zullen, in een divers bedrijf waarvan wordt aangenomen dat ze meer successen boeken, mannen én vrouwen de vruchten plukken van de successen. Ook dit zal de motivatie en voldoening van de werknemers versterken.

Genderdiversiteit op de werkvloer is een aanhoudend probleem dat veel bedrijven trachten op te lossen. De meeste organisaties kunnen de positieve impact van een genderdiversiteitsbeleid op de werkvloer niet erkennen en focussen zich in plaats daarvan op andere initiatieven. Zoals deze vijf voordelen echter aantonen, zal een genderdiversiteitsbeleid niet enkel het gevoel van positiviteit op de werkvloer verhogen, maar zal het ook helpen een gelijker personeelsbestand te creëren.

Persoonlijk Groeien bloovi redactie diversiteit gender