Drie manieren waarop ons leven drastisch zal veranderen dankzij artificiële intelligentie:

Innoveren 4 min read

Iedereen heeft het tegenwoordig over artificiële intelligentie (AI). Maar zoals dat gaat met buzzwords beseffen slechts weinigen wat deze technologie écht voor de mensheid zal betekenen. Hieronder drie voorbeelden die aantonen dat ons leven drastisch zal veranderen door deze technologie.

AI heeft meer in zijn mars dan mensen denken

AI dringt ons leven binnen of je het nu wilt of niet, en niet enkel op je smartphone of andere gadgets in je huis, ook op tal van andere vlakken zal de invloed van deze technologie voelbaar worden. Vaak wordt de impact van AI op de jobsmarkt aangehaald als hét voorbeeld, of komen mensen af met het scenario dat robots de mensheid op termijn zou kunnen bedreigen. Maar voorlopig zijn deze vragen (nog) niet aan de orde.

"Steeds meer experts geloven dat AI een revolutie wordt in de grootorde van de komst van het internet"

Je zou AI ook anders kunnen bekijken. Zo heeft de technologie meer in zijn mars dan louter automatiseren. Een steeds populairdere zienswijze is dat AI het menselijk verstand kan versterken in de plaats van vervangen. Als je in die gedachtengang denkt, zou AI een pak groter kunnen zijn dan aanvankelijk wordt gedacht. Zo zouden we eindelijk grote doorbraken kunnen realiseren op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, armoedebestrijding. Steeds meer experts geloven dat AI een revolutie wordt in de grootorde van de komst van het internet.

Het menselijk brein telt vandaag zo'n 300 miljoen 'patroon processoren' die menselijke gedachten kunnen verwerken. Er borrelen constant ideeën op in ons hoofd, die we zelden kunnen realiseren. Maar wat als we onze cognitieve krachten konden bundelen met AI waardoor we complexe ideeën kunnen ombuigen tot realiteit? Het zou ons in staat stellen om complexe problemen te herdenken én op te lossen.

Ok. Allemaal goed en wel, 'maar wat gaat AI nu écht betekenen voor mij?' horen we je denken. Wel hier zijn drie concrete voorbeelden:

Wat AI nu écht kan betekenen de mensheid. 3 voorbeelden:

1. Medicatie op maat

Aangezien elke persoon over bepaalde genen beschikt, een andere levensstijl heeft is het eigenlijk onlogisch dat we toch dezelfde medicatie nemen om een bepaalde ziekte te bestrijden. Het zou veel doeltreffender zijn als je medicatie op maat zou kunnen nemen. Volgens onderzoekers is het tijd om op termijn zo'n one-size-fits-all aanpak buitenboord te gooien. Medicatie op maat zou dokters en onderzoekers toelaten om een meer persoonlijke én dus ook effectievere aanpak te gebruiken. Hoe dokters zo'n persoonlijke aanpak kunnen lanceren? Door hopen data te analyseren op grote schaal. Dat is waar AI een groter rol in zou kunnen spelen.

Ayasdi - een bedrijf dat machine learning algoritmes loslaat op bepaalde medische data - heeft daar vandaag al opmerkelijke successen door geboekt. Zo konden dokters en ziekenhuizen via de software constateren dat er meer subtypes van diabetes bestaan dan verwacht. Waardoor ze een meer persoonlijke aanpak konden formuleren voor patiënten. Ook IBM gebruikt AI om tumoren sneller op te sporen door het minutieus analyseren van radiologie-scans. Hierdoor wil IBM dankzij AI een manier vinden om kanker sneller op te sporen, maar ook de zoektocht naar de remedie tegen kanker te versnellen.

2. Cyberveiligheid

In 2015 werden er 707 miljoen inbreuken op cyberveiligheid geteld. Alleen in de eerste helft van 2016 werden al 554 inbreuken genoteerd. En ging het WannaCry-virus lopen met een nieuw viraliteitrecord. De impact die deze aanvallen kan hebben - denk maar aan de kapotte bankautomaten, vliegschema's en metrostations die WannaCry onlangs kapotmaakte - kan echt gigantisch zijn.

Vandaag wordt druk gewerkt aan AI-gebaseerde oplossingen om het cyberveiligheidsprobleem aan te pakken. Als er een degelijke beveiliging zou komen die hackers te slim af zou kunnen zijn, dan zou het een pak kosten besparen en zouden onze privé-gegevens niet om de haverklap te grabbel liggen. AI zou proactief op zoek kunnen gaan naar zwakke punten in beveiliging en zou sneller onregelmatigheden kunnen opsporen. Nu al werken tal van bedrijven (Secureworks, SiftScience, Deep Instinct) aan een AI-waakhond om fraude en hacks vroegtijdig op te sporen. Hierdoor zullen beveiligingsexperts zwakheden in software kunnen patchen voor er een effectieve aanval plaatsvindt.

3. Precisie landbouw

Aangezien het bevolkingsaantal van de wereld op het punt staat om drastisch te groeien binnen de komende 30 jaar zal ook de vraag naar voedsel flink toenemen. Een probleem als je weet dat zoiets niet zal lukken met onze huidige landbouwmethodes. Dankzij AI zullen boeren een pak productiever kunnen worden door ziektes in hun veestapel en gewassen vroegtijdig te kunnen opsporen. Zo heeft John Deere AutoTrac gelanceerd om gewassen op een meer accurate manier te planten of in te schatten welke voedingstoffen planten nodig hebben. Hierdoor zou het overdadig gebruik van chemicaliën ook kunnen worden voorkomen en zou de productiviteit een flinke boost krijgen. Cainthus - een bedrijf dat beroep doet op deep learning - gebruikt gezichtsherkenning om koeien te identificeren waardoor gigantische kuddes kunnen worden gemonitord met een minimum aan menselijke tussenkomst. Het bedrijf zou ook kunnen detecteren wanneer een bepaalde koe onder gewicht zit en kan dit laten weten aan de boer. Waardoor hij maatregelen kan treffen. Dankzij de toenemende groei van sensoren in de landbouw kan AI ook boeren informeren (tot één jaar op voorhand) welke maatregelen ze moeten treffen om een succesvolle oogst van hun gewassen te verzekeren.

AI is dus meer dan een jobsverslinder of een bedreiging voor de mensheid. Het kan ook een manier zijn om mensen betere beslissingen te laten nemen waardoor het leven van iedereen op aarde er ook drastisch op verbeterd. Deze voorbeelden tonen aan dat de beslissingskracht bij mensen kan blijven liggen, de rekenkracht bij AI.

AI Innoveren Artificiële Intelligentie